Uporabnik   geslo   samo tu?    

Navodila za prijavo:

  • V polje "Uporabnik" vpišite uporabniško ime, ki ste ga prejeli ob registraciji. V polje "Geslo" vpišite geslo, ki pripada temu uporabniškemu imenu in ste ga prejeli hkrati z njim.
  • Pazite na male in velike črke, odvečne presledke ipd.
  • Na vašem računalniku morajo biti vključeni piškotki (cookies) - ponavadi so že.
  • "Samo tu" prestavite na DA, če želite, da se ob prijavi na tem računalniku hkrati razveljavijo vaše morebitne prijave na drugih računalnikih. To je koristno denimo v primeru, če ste uporabljali računalnik v službi ali v knjižnici, pa niste prepričani, ali ste se tam odjavili ali ne.